Προσχολικά αγγλικά-Η αρχή όλων: αρχίζω νωρίς, μαθαίνω σωστά

Προσχολικά αγγλικά-Η αρχή όλων: αρχίζω νωρίς, μαθαίνω σωστά

Η ειδική μεθοδολογία My Little House of English στην κατηγορία Teaching Very Young Learners , βραβευμένη με το ELT Excellence Awards 2020 & Education Leaders Awards 2019. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4-6 ετών και εισάγει τα παιδιά στην αγγλική γλώσσα σαν να είναι η μητρική τους μέσω της ανακάλυψης, της παιγνιώδους μάθησης, της μουσικής, των εικαστικών, της τέχνης και της μεθόδου CLIL του David Marsh ( ολοκληρωμένη εκμάθηση περιεχομένου και γλώσσας). Δίνουμε έμφαση στον προφορικό λόγο, στην προφορά και στην όξυνση της ακουστικής ικανότητας, στις δεξιότητες δηλαδή που αναπτύσσονται πρώτα και στα παιδιά που μαθαίνουν την μητρική τους. Η επιτυχία της μεθόδου εγγυάται μια γερή βάση στη γλώσσα και μια ευκολότερη πορεία. Το πρόγραμμα είναι μια καινοτομία για την πόλη μας αλλά και στην Ελλάδα, στην αγγλική εκπαίδευση της προσχολικής ηλικίας.