Συνεργασίες

Συνεργασίες

Το εκπαιδευτήριο μας είναι πιστοποιημένο Κέντρο Προετοιμασίας Εξετάσεων του παγκόσμια αναγνωρισμένου φορέα εξετάσεων Cambridge English. Με προσωπικό μας ρεκόρ περισσότερα από 1800 παιδιά να έχουν εκπαιδευτεί και να μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις Cambridge English το λιγότερο που μπορούμε να πούμε είναι ότι κατέχουμε την τεχνογνωσία των εξετάσεων. Με το φορέα της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης μας ενώνουν 16 έτη συνεργασίας. Τα πιστοποιητικά του Πανεπιστημίου του Michigan είναι υψηλής ποιότητας και καλύπτουν επιτυχώς την ανάγκη για γλωσσική αξιολόγηση. Τα πιστοποιητικά TOEFL & TOEIC επίσης οργανωμένα από την Ελληνοαμερικανική Ένωση, αποτελούν αξιόπιστους εναλλακτικούς τρόπους αξιολόγησης. Η συνεργασία μας με το Βρετανικό Συμβούλιο μας εξασφαλίζει ένα ισχυρό δίκτυο για την προετοιμασία και τη συμμετοχή στις ακαδημαϊκές εξετάσεις IELTS Academic, προοριζόμενες για την αξιολόγηση μελλοντικών φοιτητών παγκοσμίως. Η λίστα είναι μεγάλη αφού μπορούμε να προετοιμάσουμε μαθητές για όποιο φορέα επιθυμούν. Εκδοτικοί οίκοι με ποιοτικό προβάδισμα επίσης είναι σύμμαχοι μας στην προσπάθεια μας να αναβαθμίσουμε το εκπαιδευτικό υλικό. Oxford University Press, Cambridge University Press, Express Publishing, National Geographic, Hillside Press, Burlington Books, Jolly Phonics, Usborne Books, Vooks, Penguin, MMpublications και πολλοί άλλοι.