Οργάνωση - Η αρχή όλων

Οργάνωση - Η αρχή όλων

Το εκπαιδευτήριο μας λειτουργεί με οργανωτικές αρχές. Υπάρχει εσωτερικός κανονισμός που ακολουθείται από το προσωπικό για την εύρυθμη λειτουργία. Κάθε εργαζόμενος γνωρίζει τις αρμοδιότητες του και εργάζεται με πλάνο καλής πρακτικής που ελέγχεται μηνιαία. Στην αρχή της χρονιάς μοιράζεται στους γονείς το έντυπο του εκπαιδευτηρίου όπου εξηγείται ο τρόπος που λειτουργούμε, οι υγειονομικοί κανονισμοί, το ημερολογιακό προφίλ της χρονιάς, οι χρήσιμες συμβουλές και ότι νέο υπάρχει κάθε χρονιά. Η λειτουργία του σχολείου στηρίζεται στην τεχνογνωσία. Ξέρουμε πως να λειτουργούμε ένα σχολείου του 21ου αιώνα και έτσι έχουμε στη διάθεση μας μια σύγχρονη εκπαιδευτική πλατφόρμα όπου κάθε γονέας με τον προσωπικό του κωδικό έχει την ακτινογραφία του σχολείου στα μάτια του. Έτσι με ένα κλικ μπορεί να γνωρίζει τι έγινε σε κάθε μάθημα, να ενημερώνεται για την επίδοση, το homework, τις βαθμολογίες, τις απουσίες αλλά και να αλληλοεπιδρά με τον καθηγητή του παιδιού του. Πλήθος τεχνολογικών εκπαιδευτικών εργαλείων και υλικών είναι στη διάθεση των καθηγητών και των παιδιών. Η online διδασκαλία όπου επιβάλλεται είναι εγγυημένα επιτυχημένη χάρη στην τεχνογνωσία και την οργάνωση. Στο οργανόγραμμα κάθε χρονιάς υπάρχουν τα webinar γονέων και μαθητών που περιλαμβάνουν πλήθος θεμάτων.