Δράσεις Αλληλεγγύης

Δράσεις Αλληλεγγύης

Από το 2005 που αρχίσαμε τη λειτουργία μας έχουμε επενδύσει και στην καλλιέργεια της ενσυναίσθησης στα παιδιά. Με τις δράσεις μας Helping Hands, κάθε χρόνο θέτουμε ένα στόχο βοήθειας και εκπαιδεύουμε τα παιδιά στην σπουδαιότητα της αλληλεγγύης . Έχουμε εντάξει δράσεις όπως η αντικατάσταση υαλοπινάκων στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας ΑΜΕΑ Ελπίδα με έξοδα του σχολείου, η διοργάνωση μπαζάρ για τα Παιδικά Χωριά SOS παρουσία εκπροσώπου τους, πωλήσεις Χριστουγεννιάτικων και σχολικών ειδών για το Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια, η Φλόγα, για τον Σύλλογο Ροδαυγή, για το Make a Wish, για τοπικές ανάγκες που δεν χρήζουν δημοσίευσης και πολλά άλλα.